http://www.saengthaiseafood.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ24/04/2011
อัพเดท18/07/2018
ผู้เข้าชม329,944
เปิดเพจ398,574

ความเป็นมาของน้ำปลา seafood

มาตราฐานและรางวัลที่ได้รับ

Products

กระบวนการผลิต

Contact Us/ติดต่อเรา

มาตราฐานและรางวัลที่ได้รับ/AWARDS

มาตราฐานและรางวัลที่ได้รับ/AWARDS

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

 • HACCP & GMP & Halal
 • เชลล์ชวนชิม จาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2554
 • OTOP  5 ดาว จาก โครงการคัดสรรสุด  ยอดหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  พ.ศ. 2553
 • ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การประกวดในงานวันเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.2530
 • ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การประกวดในงานวันเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2534
 • รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จาก ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2531
 • รางวัลสินค้าไทยแห่งปีของ ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ  โดยรับมอบจาก ฯพณฯ สุบิน ปิ่นขยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2531 


 • เครื่องหมายรับรองฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้รับต่อเนื่องมาทุกๆปีจนพ.ศ.2539 ถึงปีปัจจุบัน
 • จี เอ็ม พี ( GMP ) ระดับดีมาก พ.ศ. 2555,2551 จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 

 • Zero Accident ได้รับเกียรติบัตรการประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น (ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องต่ำกว่า 1,00,000 ชม.การทำงาน) จาก นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พ.ศ. 2555 
 •  เป็นโรงน้ำปลาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร “ โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งออก ” พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร “ COMPLEIANCE WITH THE DIRECTIVE 94/62/EC ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE พ.ศ. 2547   COMPLEIANCE WITH THE DIRECTIVE 94/62/EC ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE', 'CAPACITY BUILDING ON CLEANER PRODUCTION IN THAI FOOD INDUSTRIES AN’ EXTENDED APPROACH’ TO PROMOTE SOCIALLY RESPONSIBLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND INCREASE MARKET OPPORTUNITIES'
 • ได้รับหมายเลขโรงงานที่ผ่านการรับรองจากสหภาพยุโรป THAILAND NO. 3029 พ.ศ. 254
 • ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 999 โรงงานน่าอยู่ของประเทศ โดยได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับธงตราสัญญลักษณ์ และประกาศนียบัตรโครงการโรงงานน่าอยู่ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี โดย โดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ IRPUS ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3  พ.ศ.2548
 • ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนายธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงา“ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ระดับเงิน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายสมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย พ.ศ. 2548


       "เรา มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจะดำเนินการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและจิตสำนึกอย่างไม่หยุดยั้ง"

       ทั้งนี้ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยนำเอาระบบมาตรฐานต่าง ๆที่สากลยอมรับเช่น GMP , HACCP และ ISO มาใช้ ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของโลกที่ไม่มีวันหยุด และยังศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องการความแปลกใหม่และความสะดวกสบายมาก ขึ้นเรื่อยๆ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view